รีวิว โซ่สเตอ Osaki Racing Chain 420R

รถ Dream Super Cub เครื่อง CBR150 สมุทรปราการ-ตาก ก่อนจะวิ่งจาก สมุทรปราการไปตาก ใช้งานโซ่ทางไกลมาแล้ว รวมๆ1,200km.
(ตอนนั้นยังไม่ได้ใส่บังโซ่เต็ม ไม่ตั้งโซ่ใหม่สักครั้ง) ลุยฝนหนักหลายรอบ โซ่อาจจะสกปรกยังไม่ได้ล้างตอนนี้วิ่งไปแล้วทั้งหมด ประมาณ2,000km. เดินทางจาก สมุทรปราการ มาถึง ตาก ยังไม่ได้ตั้งโซ่สักครั้ง ความเร็วยืนพื้น 100-110 แบกของหนักตลอดทาง
โซ่ Osaki Racing 420Rตัวนี้ ใช้ร่วมกับ สเตอหน้า และสเตอหลัง 420 ตอนนี้สเตอใช้งานไปแล้วประมาณ2,000km. ยังถือว่าปกติ ฟันไม่ล้ม ไม่หัก ถือว่าดีแนะนำเลยครับสรุป โซ่ Osaki Racing Chain 420R ใช้ในสนามแข่งก็ดี ใช้วิ่งทางไกลก็ดี หากลุยฝน ลุยน้ำแล้ว ควรล้างแล้วฉีดสเปรย์หล่อลื่นซักหน่อย ใช้ยาวๆ กันไปเลยครับ ขอขอบคุณ Osaki Thailand ที่เข้ามาสปอนเซอร์ช่อง หยองมาครับ ในปีนี้และในทริปนี้และทริปต่อๆไปด้วยครับ

 
PRIVCY POLICY

Privacy Policy

Personal Rights Explanation

1. Introduction

Osaki Thailand is committed to protecting your privacy and ensuring that we handle your personal data with honesty, integrity, and in compliance with applicable data protection laws.When you visit our website and use our services, you provide us with your personal information. In this privacy statement, we will explain the information we collect, how we use it, and the rights you have. We hope you take the time to read our privacy statement in detail. Please contact us if you have any questions regarding our privacy practices. If there are any terms in this privacy statement that you disagree with, please discontinue using our website and services. You can reach us by writing to osaki@mail.com