ผลิตภัณฑ์

ซี่ลวดชุบซิงค์ No. 10/10

คำอธิบาย

เบอร์ทั้งหมด
ซี่ลวดชุบซิงค์ No. 10/10 X 184 , 172 , 168
ซี่ลวดชุบซิงค์ No. 10/10 X 163 , 161 , 157
ซี่ลวดชุบซิงค์ No. 10/10 X 153 , 149 , 143
ซี่ลวดชุบซิงค์ No. 10/10 X 129 , 120
ซี่ลวดชุบซิงค์ No. 11/10 X 161

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท แทคสยามคอร์ป จำกัด ("TAC" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายฯ") จะอธิบายการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว...