ผลิตภัณฑ์

ซี่ลวดชุบโครเมียม No. 9/10

คำอธิบาย

เบอร์ทั้งหมด
ซี่ลวดชุบโครเมียม No. 9/10 X 184 , 172 , 168
ซี่ลวดชุบโครเมียม No. 9/10 X 161 , 157 , 153
ซี่ลวดชุบโครเมียม No. 9/10 X 149 , 143 , 139
ซี่ลวดชุบโครเมียม No. 9/10 X 136 , 129 , 120
ซี่ลวดชุบโครเมียม No. 9/10 X 105 , 90 , 87

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท แทคสยามคอร์ป จำกัด ("TAC" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายฯ") จะอธิบายการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว...