ผลิตภัณฑ์

ซี่ลวดสแตนเลส No. 9/10

คำอธิบาย

ซี่ลวดสแตนเลส No. 9/10 X 184 , 172 , 161
ซี่ลวดสแตนเลส No. 9/10 X 157 , 153 , 149
ซี่ลวดสแตนเลส No. 9/10 X 129 , 120

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท แทคสยามคอร์ป จำกัด ("TAC" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายฯ") จะอธิบายการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว...