ผลิตภัณฑ์

WAVE-125

คำอธิบาย

ใช้สำหรับ : WAVE-125  ปี

สี : รุ้ง

คุณสมบัติสินค้า : เหล็ก SS400

จำนวนฟันที่พร้อมจำหน่าย : 30T, 32T และ 34T

รุ่นที่สามารถใช้ร่วมกันได้ : Wave 125 I' 10 - 15 / Wave 110 I' 12 - 15 / DREAM SUPERCUB' 13 - 15 / MSX 125' 13 - 18

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท แทคสยามคอร์ป จำกัด ("TAC" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายฯ") จะอธิบายการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว...