ผลิตภัณฑ์

Honda WAVE-125 / WAVE100S (428)

คำอธิบาย

ใช้สำหรับ : WAVE-125 / WAVE100S ปี 2005

สี : ซิงค์

คุณสมบัติสินค้า : เหล็ก SS400

จำนวนฟันที่พร้อมจำหน่าย : 34T , 35T, 36T, 38T,40T,42T และ 45

model ที่ใช้ร่วมกันได้
WAVE 125 R,S,X / WAVE 125 I' 05 / WAVE100S / CT125 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท แทคสยามคอร์ป จำกัด ("TAC" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายฯ") จะอธิบายการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว...