ผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

โซ่ 415 ชุบเงิน

โซ่ 415 X 100 L ชุบเงิน
โซ่ 415 X 104 L ชุบเงิน
โซ่ 415 X 106 L ชุบเงิน
โซ่ 415 X 120 L ชุบเงิน
โซ่ 415 X 126 L ชุบเงิน
โซ่ 415 X 132 L ชุบเงินนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท แทคสยามคอร์ป จำกัด ("TAC" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายฯ") จะอธิบายการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว...