เกี่ยวกับเรา

บริษัทแทค สยาม คอร์ป จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 จากการควบรวมกิจการของ บริษัทไทยเอเซียคอมเมอร์เชียล จำกัด ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในการเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

.

ทรัพยากร

ข่าวสาร & กิจกรรม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท แทคสยามคอร์ป จำกัด ("TAC" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายฯ") จะอธิบายการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิของท่านและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว...